Rad s Mladima


Zašto trenirati šah ?

Šah kao igra, idealan je oblik učenja za djecu. Djeca će osim šahovskog znanja steći cijeli niz sposobnosti i vještina koje će im pomoći u daljnjem rastu i razvoju.
Djeca kroz šah:

  • razvijaju matematičke i jezične vještine
  • potiču svoju kreativnost i maštovitost
  • unaprijeđuju planiranje i vizualizaciju
  • vježbaju samostalno donošenje odluka
  • stvaraju radne navike
  • kontroliraju pažnju i unaprijeđuju koncentraciju
  • stvaraju kritičko mišljenje
  • usvajaju fair-play
  • shvaćaju da je uspjeh plod uloženog rada

Naši treneri

Trener Danko je profesor povijesti. Od ranog djetinjstva bavi se šahom te je osvajač brojnih natjecanja na gradskoj i državnoj razini. Pedagoškim radom s djecom i mladima bavi se dugi niz godina. U šah klubu končar obavlja funkciju kapetana seniorske ekipe.

Trener Bruno je redovni student ekonomije. U svojoj igračkoj karijeri postigao je brojna 1. mjesta na gradskoj, državnoj i internacionalnoj razini. Podučavanjem mladih šahu bavi se od svoje 17. godine. U Šah klubu Končar obavlja funkcije dopredsjednika i website admina te nastupa za seniorsku ekipu.

Način rada

Treninge izvode treneri s višegodišnjim iskustvom u podučavanju mladih koji su završili edukaciju Hrvatske Olimpijske Akademije za šahovske instruktore.

Šahovski treninzi za djecu i mlade temelje se na učenju šaha kroz igru i didaktički pristup. U treningu se koriste svjetski priznate šahovske početnice i službeni priručnici Svjetske šahovske organizacije (FIDE).

Izvan treninga, djeca se potiču na dodatni, samostalan rad na šahu i sudjelovanje na šahovskim turnirima.

Pridruži nam se!